Firma

Firma STEAMTECH jest producentem preparatów KOROX przeznaczonych do korekcji chemicznej, kondycjonowania, uzdatniania wody zasilającej i kotłowej dla kotłów i generatorów pary wodnej oraz wody w obiegach ciepłowniczych, grzewczych, chłodniczych i technologicznych, w formie proszku do przygotowania wodnego roztworu. Preparaty KOROX umożliwiają kompleksową kontrolę wymaganych parametrów wody kotłowej i obiegowej. Dedykowane preparaty dla generatorów pary wodnej CLAYTON: KOROX PF-A1 i KOROX PF-1 – kompleksowo uzdatniają wodę zasilającą te generatory.

Preparaty KOROX produkujemy od 1993 roku, od 1995 roku pod marką STEAMTECH. Od początku działalności firmy współpracujemy z INTECH Engineering Spółka z o.o. (dawniej Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH Spółdzielnia Pracy), oficjalnym dystrybutorem i serwisantem urządzeń firmy Clayton of Belgium NV, który wykorzystuje dedykowane preparaty KOROX do korekcji chemicznej wody kotłowej w procesie budowy, modernizacji kotłowni parowych oraz przy rozruchu wytwornic pary wodnej i zaleca ich stosowanie w bieżącej eksploatacji kotłowni parowych. 

Nasze produkty sprzedajemy na terenie Polski, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu.