Produkty z atestem NIZP-PZH

Oznakowanie naszych produktów logiem Produkt z atestem pełni funkcję informacyjną o nadaniu naszym produktom Atestu Higienicznego NIZP-PZH i świadczy, że oznaczone nimi preparaty KOROX są bezpieczne dla zdrowia ludzi i przyjazne dla środowiska pod warunkiem, że używa się ich zgodnie z przeznaczeniem.