Steamtech Korox

Aktualna rodzina preparatów KOROX PF jest trzecią generacją preparatów, które charakteryzują się większą wydajnością, posiadają rozszerzony zakres ochrony o pasywację powierzchni instalacji (inhibitor korozji) oraz nową formułę kontroli twardości i zapobiegania powstawaniu kamienia kotłowego.

Preparaty umożliwiają kompleksową kontrolę wymaganych parametrów wody kotłowej i obiegowej.

  • Zapobiegają korozji – skutecznie neutralizują tlen rozpuszczony w wodzie (reduktor tlenu); neutralizują agresywny dwutlenek węgla (CO2); tworzą ochronną warstwę pasywującą (inhibitor korozji)
  • Usuwają szczątkową twardość (zmiękczanie wody)
  • Zapobiegają osadzaniu kamienia kotłowego (stabilizacja twardości)
  • Stopniowo usuwają kamień kotłowy
  • Regulują pH (alkalizacja wody)