Korox PF-10

Korox PF-10

Preparat do korekcji chemicznej wody kotłowej i obiegowej

Mieszanina soli nieorganicznych (polifosforanów metali alkalicznych). Usuwa kamień kotłowy i zapobiega korozji.

Działanie

Zmiękcza wodę, zapobiega osadzaniu się kamienia (stabilizuje twardość) wykorzystując zjawisko efektu progowego, stopniowo usuwa kamień kotłowy, hamuje procesy korozyjne poprzez formowanie ochronnej warstwy pasywującej (inhibitor korozji).

Zastosowanie

Generatory oraz kotły pary wodnej (np. Clayton, Spirax Sarco, Certuss), instalacje kotłowe, grzewcze, chłodnicze i technologiczne, w tym dla przemysłu spożywczego.

Zalecany

Do pasywacji instalacji przy rozruchu kotłów, generatorów pary wodnej (np. CLAYTONA).

Dodatkowe informacje

Opakowanie

Pakowany w metalowe wiadro o pojemności 20 litrów z wiekiem zdejmowanym. Masa netto preparatu wynosi 25 ± 0,2 kg, masa brutto 26,3 ± 0,2 kg.


Klasyfikacja

Preparat KOROX PF-10 nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem.


Transport

KOROX PF-10 nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych: lądowych (RID, ADR), morskich (IMO/IMDG) i powietrznych (IATA DGR).


Atest

KOROX PF-10 posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).