Produkty KOROX

Preparaty KOROX są bezpieczne dla zastosowań pary w przemyśle spożywczym, nie zawierają soli chromu, amin, tanin ani składników lotnych – spełniają wymogi rozporządzenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA 21 CFR 173.310) dla substancji dodawanych do wody kotłowej przy wytworzeniu pary, która będzie miała kontakt z żywnością. Są przyjazne dla środowiska, nie zawierają związków organicznych.

Preparaty KOROX w formie proszku do przygotowania wodnego roztworu są bardziej stężone w stosunku do płynnych produktów występujących na rynku, co znacząco obniża koszty zakupu i transportu oraz wymaga mniejszej przestrzeni magazynowej.

Preparaty bazowe

Korox PF-0 Więcej
Korox PF-10 Więcej

Preparaty dedykowane

Korox PF-A1 Więcej
Korox PF-1 Więcej
Korox PF-2 Więcej
Korox PF-5 Więcej
Etykieta produktów Steamtech Korox

Oznaczenia etykiety

  • Nazwa serii produktów Steamtech do uzdatniania wody kotłowej i obiegowej KOROX
  • Oznaczenie PF na etykiecie informuje, że produkt serii KOROX zawiera w swoim składzie polifosforany
  • Oznaczenie A na etykiecie informuje, że produkt serii KOROX posiada substancję regulującą alkaliczność, jak wodorotlenek sodu – NaOH
  • Podana na etykiecie cyfra odzwierciedla skuteczność oddziaływania polifosforanów, gdzie 1 oznacza najmniejszą, a 10 największą skuteczność. Jeżeli na etykiecie widnieje cyfra 0 oznacza to, że preparat nie zawiera polifosforanów