Preparaty do uzdatniania
wody kotłowej i obiegowej
Dowiedz się więcej

Steamtech

Firma STEAMTECH jest producentem preparatów KOROX przeznaczonych do korekcji chemicznej, kondycjonowania, uzdatniania wody zasilającej i kotłowej dla kotłów i generatorów pary wodnej oraz wody w obiegach ciepłowniczych, grzewczych, chłodniczych i technologicznych, w formie proszku do przygotowania wodnego roztworu. Preparaty KOROX umożliwiają kompleksową kontrolę wymaganych parametrów wody kotłowej i obiegowej. Dedykowane preparaty dla generatorów pary wodnej CLAYTON: KOROX PF-A1 i KOROX PF-1 – kompleksowo uzdatniają wodę zasilającą te generatory.

Preparaty KOROX produkujemy od 1993 roku, od 1995 roku pod marką STEAMTECH. Od początku działalności firmy współpracujemy z INTECH Engineering Spółka z o.o. (dawniej Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH Spółdzielnia Pracy), oficjalnym dystrybutorem i serwisantem urządzeń firmy Clayton of Belgium NV, który wykorzystuje dedykowane preparaty KOROX do korekcji chemicznej wody kotłowej w procesie budowy, modernizacji kotłowni parowych oraz przy rozruchu wytwornic pary wodnej i zaleca ich stosowanie w bieżącej eksploatacji kotłowni parowych. 

Nasze produkty sprzedajemy na terenie Polski, Ukrainy i Kazachstanu.

Steamtech Korox

Preparaty do uzdataniania wody kotłowej i obiegowej

Aktualna rodzina preparatów KOROX PF jest trzecią generacją preparatów, które charakteryzują się większą wydajnością, posiadają rozszerzony zakres ochrony o pasywację powierzchni instalacji (inhibitor korozji) oraz nową formułę kontroli twardości i zapobiegania powstawaniu kamienia kotłowego.

Preparaty umożliwiają kompleksową kontrolę wymaganych parametrów wody kotłowej i obiegowej.

  • Zapobiegają korozji – skutecznie neutralizują tlen rozpuszczony w wodzie (reduktor tlenu); neutralizują agresywny dwutlenek węgla (CO2); tworzą ochronną warstwę pasywującą (inhibitor korozji)
  • Usuwają szczątkową twardość (zmiękczanie wody)
  • Zapobiegają osadzaniu kamienia kotłowego (stabilizacja twardości)
  • Stopniowo usuwają kamień kotłowy
  • Regulują pH (alkalizacja wody)
Sprawdź produkty Korox ❯❯

Produkty z atestem NIZP-PZH

Oznakowanie naszych produktów logiem Produkt z atestem pełni funkcję informacyjną o nadaniu naszym produktom Atestu Higienicznego NIZP-PZH i świadczy, że oznaczone nimi preparaty KOROX są bezpieczne dla zdrowia ludzi i przyjazne dla środowiska pod warunkiem, że używa się ich zgodnie z przeznaczeniem.

Nr B-BK-60210-0592/20 ważny do 29.05.2023

Steamtech usługi

Serwis i obsługa kotłowni

Świadczymy kompleksowo usługi w zakresie serwisu i obsługi kotłowni gazowych i olejowych (z niskotemperaturowymi kotłami grzewczymi na paliwo gazowe i lekki olej opałowy).

Sprawdź usługi Steamtech ❯❯