Oznaczenia etykiety

  • Nazwa serii produktów Steamtech do uzdatniania wody kotłowej i obiegowej KOROX
  • Oznaczenie PF na etykiecie informuje, że produkt serii KOROX zawiera w swoim składzie polifosforany
  • Oznaczenie A na etykiecie informuje, że produkt serii KOROX posiada substancję regulującą alkaliczność, jak wodorotlenek sodu – NaOH
  • Podana na etykiecie cyfra odzwierciedla skuteczność oddziaływania polifosforanów, gdzie 1 oznacza najmniejszą, a 10 największą skuteczność. Jeżeli na etykiecie widnieje cyfra 0 oznacza to, że preparat nie zawiera polifosforanów