Korox PF-1

Korox PF-1

Preparat do korekcji chemicznej wody kotłowej i obiegowej

Mieszanina soli nieorganicznych (polifosforanów metali alkalicznych, nielotnych substancji wiążących tlen i katalizatora przyspieszającego ich reakcję). Usuwa kamień kotłowy i zapobiega korozji.

Działanie

Usuwa szczątkową twardość, zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego, stopniowo usuwa istniejący kamień kotłowy, zapobiega korozji: skutecznie neutralizuje tlen rozpuszczony w wodzie, tworzy ochronną warstwę pasywującą, reguluje pH.

Zastosowanie

Generatory oraz kotły pary wodnej (np. Clayton, Spirax Sarco, Certuss), instalacje kotłowe, grzewcze, chłodnicze
i technologiczne, w tym dla przemysłu spożywczego.

Zalecany

Dla generatorów i kotłów pary wodnej zasilanych wodą zmiękczoną, demineralizowaną lub zdekarbonizowaną, nie wymagającą znacznego podwyższenia pH. W połączeniu z NaOH (dla podwyższenia pH oraz neutralizacji CO2) daje najlepsze rezultaty w kontroli pH, przy zachowaniu kontroli pozostałych parametrów wody zasilającej.

Dedykowany

Dla generatorów pary wodnej CLAYTONA przy równoczesnym stosowaniu wodorotlenku sodu (NaOH) - kompleksowo uzdatnia wodę zasilającą te generatory.

Dodatkowe informacje

Opakowanie

Pakowany w metalowe wiadro o pojemności 20 litrów z wiekiem zdejmowanym. Masa netto preparatu wynosi 29 ± 0,2 kg, masa brutto 30,3 ± 0,2 kg.


Klasyfikacja

Preparat KOROX PF-1 nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem.


Transport

KOROX PF-1 nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych: lądowych (RID, ADR), morskich (IMO/IMDG) i powietrznych (IATA DGR).


Atest

KOROX PF-1 posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) oraz Świadectwo Państwowej Rejestracji SGR ważne na terenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan, Serbia).