Korox PF-0

Korox PF-0

Preparat do korekcji chemicznej wody kotłowej i obiegowej

Mieszanina soli nieorganicznych (nielotnych substancji wiążących tlen i katalizatora przyspieszającego ich reakcję).

Działanie

Zapobiega korozji – skutecznie neutralizuje tlen rozpuszczony w wodzie, podnosi pH.

Zastosowanie

Generatory oraz kotły pary wodnej (np. Clayton, Spirax Sarco, Certuss), instalacje kotłowe, grzewcze i technologiczne, w tym dla przemysłu spożywczego.

Zalecany

Do kontroli odgazowania przy stosowaniu demineralizowanej wody zasilającej oraz przy postoju na „mokro” kotłów lub generatorów pary wodnej (np. CLAYTONA). Można go stosować w połączeniu z preparatem KOROX PF-10 i NaOH.

Dodatkowe informacje

Opakowanie

Pakowany w metalowe wiadro o pojemności 20 litrów z wiekiem zdejmowanym. Masa netto preparatu wynosi 25 ± 0,2 kg, masa brutto 26,3 ± 0,2 kg.


Klasyfikacja

Preparat KOROX PF-0 nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem.


Transport

KOROX PF-0 nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych: lądowych (RID, ADR), morskich (IMO/IMDG) i powietrznych (IATA DGR).


Atest

KOROX PF-0 posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).