Korox PF-2

Korox PF-2

Preparat do korekcji chemicznej wody kotłowej i obiegowej

Mieszanina soli nieorganicznych (polifosforanów metali alkalicznych, nielotnych substancji wiążących tlen i katalizatora przyspieszającego ich reakcję). Usuwa kamień kotłowy i zapobiega korozji.

Działanie

Usuwa niewielkie twardości, zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego, stopniowo usuwa kamień kotłowy, zapobiega korozji: skutecznie neutralizuje tlen rozpuszczony w wodzie, tworzy ochronną warstwę pasywującą, reguluje pH.

Zastosowanie

Generatory oraz kotły pary wodnej (np. Clayton, Spirax Sarco, Certuss), instalacje kotłowe, grzewcze, chłodnicze i technologiczne, w tym dla przemysłu spożywczego.

Zalecany

Dla generatorów i kotłów pary wodnej zasilanych wodą o niewielkiej twardości, która może powstać w wyniku niewielkich przecieków wody twardej w zmiękczaczu lub w urządzeniach technologicznych. Gdy istnieje konieczność podwyższenia pH oraz w celu neutralizacji CO2, jak np. dla generatorów CLAYTONA, należy dodatkowo użyć wodorotlenek sodu.

Dodatkowe informacje

Opakowanie

Pakowany w metalowe wiadro o pojemności 20 litrów z wiekiem zdejmowanym. Masa netto preparatu wynosi 29 ± 0,2 kg, masa brutto 30,3 ± 0,2 kg.


Klasyfikacja

Preparat KOROX PF-2 nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem.


Transport

KOROX PF-2 nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych: lądowych (RID, ADR), morskich (IMO/IMDG) i powietrznych (IATA DGR).


Atest

KOROX PF-2 posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).